Anita Bazylewicz-Ogórek

W Kubas Kos Gałkowski od

2021

Kontakt

anita.bazylewicz@kkg.pl

+48126194024

Języki

angielski, niemiecki

Doświadczenie

Aplikant radcowski. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym. Współpracuje z zespołem zajmującym się postępowaniami sądowymi z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem sporów na tle prawa zobowiązań, prawa nieruchomości oraz prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Uczestniczy także w długofalowych projektach z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. W dotychczasowej praktyce brała udział w przygotowywaniu pism procesowych w skomplikowanych sporach cywilnych dotyczących m.in. spraw korporacyjnych oraz odszkodowawczych. W kręgu jej zainteresowań znajduje się również prawo medyczne oraz niemieckie prawo prywatne.

Wyróżnienia i nagrody

  • Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia naukowe za rok 2019/2020
  • Trzykrotna laureatka Stypendium Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego przyznawanego za osiągnięcia naukowe (w latach 2016-2019)
  • III miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego organizowanym przez Prokuratorię Generalną RP (2021)

Członkostwo

  • OIRP Kraków

Edukacja

2022
Szkoła Prawa Niemieckiego, Universiteat Heidelberg, Universiteat Mainz, Uniwersytet Jagielloński
2021
wpis na listę aplikantów radcowskich
2020

studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu JagiellońskiegoSzkoła Prawa Austriackiego, Universitaet Wien, Uniwersytet Jagielloński

Prywatnie

w wolnym czasie uwielbia rozwijać swoje umiejętności z rysunku i malarstwa, miłośniczka psów