Agata Ziobroń

W Kubas Kos Gałkowski od

2016

Kontakt

agata.ziobron@kkg.pl

+48126194040

Języki

angielski

Doświadczenie

Radca prawny. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym. Współpracuje z zespołem zajmującym się skomplikowanymi postępowaniami z zakresu prawa cywilnego oraz szeroko pojętego prawa gospodarczego, w tym prawa spółek. Wspiera pracę innych zespołów w kwestiach związanych z prawem pracy, w tym między innymi w ich codziennych działaniach związanych z prawem pracy oraz w kwestiach związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników na wszystkich etapach.

Posiada doświadczenie w świadczeniu kompleksowego doradztwa podmiotom gospodarczym na etapie przedprocesowym, w przygotowywaniu strategii procesowych, a także prowadzeniu postępowań sądowych oraz arbitrażowych w sprawach z sektora budowlanego, energetycznego, motoryzacyjnego i metalowego. Reprezentuje Klientów i uczestniczy w sprawach dotyczących roszczeń o zapłatę kar umownych, związanych z realizacją umów o roboty budowlane, realizacją umów dystrybucyjnych i agencyjnych, czy w postępowaniu o naprawienie szkody wyrządzonej czynem nieuczciwej konkurencji na rynku telekomunikacyjnym.

Posiada również doświadczenie w sprawach z zakresu prawa nieruchomości: o zwrot wywłaszczonego mienia, zasiedzenie, zniesienie współwłasności oraz dział spadku obejmującego nieruchomości. Uczestniczyła w przygotowywaniu raportów z audytów (due diligence) nieruchomości i przygotowywała opinie prawne z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego, gospodarczego oraz administracyjnego.

Członkostwo

  • OIRP Kraków

Edukacja

2024
studia podyplomowe: Prawo pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
2020
wpis na listę radców prawnych
2016

studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prywatnie

interesuje się kinematografią oraz literaturą współczesną