Zakończenie tegorocznej edycji Szkoły Prawa Amerykańskiego

CSR, Varia

12 czerwca 2017

W dniu 12 czerwca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się uroczystość zakończenia tegorocznej edycji Szkoły Prawa Amerykańskiego realizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Columbus School of Law przy The Catholic University of America w Waszyngtonie.

Podczas pierwszej części ceremonii nagrodzona medalem przyznawanym osobom zasłużonym dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Plus ratio quam vis została prof. Leah Wortham, kierownik programu prawa amerykańskiego.

W drugiej części uroczystości przemówienia wygłosili: prof. Jerzy Pisuliński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesorowie The Catholic University of America: prof. Leah Wortham oraz prof. Rett Ludwikowski, a także Thomas Zia, Wicekonsul ds. Ekonomiczno-Politycznych Konsulatu Generalnego USA w Krakowie. Dr Rafał Kos, partner Kubas Kos Gałkowski wraz z prof. Leah Wortham wręczyli również stypendia dla najzdolniejszych absolwentów.

Głównym celem Szkoły Prawa Amerykańskiego jest umożliwienie polskim studentom pogłębienie znajomości prawniczego języka angielskiego, jak również uzyskania specjalistycznych umiejętności oraz wiedzy o systemie prawnym oraz politycznym Stanów Zjednoczonych Ameryki – zarówno o jego podstawach, jak również o jego wyspecjalizowanych dziedzinach. Uczestnicy mają także możliwość zapoznania się z amerykańskimi metodami nauczania.