Zakończenie III kadencji Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości

Varia

27 lutego 2019

W dniu 27 lutego zakończona została III kadencja Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, która rozpoczęła się w marcu 2015 roku. W skład zespołu wchodził mec. Kamil Zawicki, partner Kubas Kos Gałkowski.

Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości, Rada jest organem pomocniczym Ministra Sprawiedliwości. Do jej zadań należy prowadzenie działań w kierunku rozwoju alternatywnych metod rozwiązywania sporów, takich jak promowanie rozwiązań o charakterze prawnym oraz organizacyjno-praktycznym, opiniowanie projektów aktów prawnych czy opracowywanie i propagowanie zasad etycznych pracy mediatora i postępowania mediacyjnego oraz standardów szkolenia mediatorów.

Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.