Stypendium

Doceniamy.
Nagradzamy.
Promujemy najlepszych.

O konkursie

Zainicjowaliśmy konkurs stypendialny, aby promować wszechstronnie uzdolnionych studentów prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz pomagać im urzeczywistniać ambicje zawodowe. Większość z nas jest absolwentami tej Uczelni.

Wspólnie z Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UJ, od jedenastu lat wybieramy najbardziej utalentowanych studentów spośród tych, którzy mają najwyższe wyniki naukowe. Nagradzając wybitne osobowości, doceniamy nie tylko efektywne wykorzystanie talentów i ciężką pracę. Równie ważna jest dla nas różnorodność zainteresowań i zaangażowanie społeczne.

Laureaci i uczestnicy konkursu mają możliwość odbycia płatnego stażu w Kubas Kos Gałkowski. A my mamy satysfakcję, że możemy wspierać realizację pasji i marzeń tych, którzy na to zasługują.

Studentów IV i V roku prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszamy edycji Konkursu Stypendialnego 2016.

Kto może ubiegać się o stypendium?

Do udziału w Konkursie zapraszamy studentów prawa UJ, którzy ukończyli III lub IV rok studiów ze średnią wyższą niż 4,00.

Do kiedy można składać wnioski?

Wnioski należy wypełnić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia 2016 roku

Jaka jest wysokość stypendium?

Stypendium przyznane będzie na okres dziesięciu kolejnych miesięcy począwszy od października i wpłacane do 10. dnia każdego miesiąca w wysokości 750,00 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) miesięcznie, na numer konta wskazany przez stypendystę.

Czy można startować w konkursie po raz drugi?

Tak, jeśli kandydat spełnia warunki, może startować po raz drugi w konkursie.

W jaki sposób złożyć wniosek?

Aby poprawnie złożyć wniosek, należy wypełnić formularz aplikacyjny dostępny poniżej na stronie interentowej Kancelarii.

Kiedy nastąpi rozstrzygnięcie konkursu?

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16 grudnia 2016 roku.

Z kim można kontaktować się w celu wyjaśnienia wątpliwości?

Wszelkich informacji udziela Anna Moskal, office & HR manager, anna.moskal@kkg.pl, tel. 126194035.

Regulamin

Pobierz regulamin Konkursu: PDF.

Wniosek konkursowy

Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie, zdobyć stypendium lub staż w Kubas Kos Gałkowski, wypełnij wniosek konkursowy.

APLIKUJ