Emergency Arbitral Proceedings as a New Global Standard…

Emergency Arbitral Proceedings as a New Global Standard in Arbitration Rules: Is There Still a Need to Maintain the Concurrent Jurisdiction of Arbitral Tribunals and Courts for Interim Measures? (Nadzwyczajne Postępowanie Arbitrażowe jako nowy globalny standard w regulaminach arbitrażowych: Czy nadal istnieje potrzeba utrzymania zbieżnej jurysdykcji sądów i trybunałów arbitrażowych w zakresie środków tymczasowych?)

13 kwietnia 2023

New Provisions Regarding Arbitration that Were Entered into…

New Provisions Regarding Arbitration that Were Entered into Force by the Polish Act of 31 July 2019 Amending Certain Acts in Order to Limit Regulatory Burdens (Journal of Laws of 2019, item 1495) (Nowe przepisy dotyczące postępowania arbitrażowego, które weszły w życie na mocy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1495))

14 września 2020