CSR

Young Arbitrators

Kubas Kos Gałkowski aktywnie wspiera młodych adeptów prawa koncertujących swoją praktykę na Alternatywnych Metodach Rozwiązywania Sporów, kierując do nich program Young Arbitrators.
Kancelaria wspiera zarówno finansowo, jak i merytorycznie, drużyny UJ startujące w dwóch najbardziej prestiżowych międzynarodowych konkursach dla studentów prawa, a także w pierwszym polskim odpowiedniku konkursu typu moot court:

  • Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot – celem konkursu jest popularyzacja międzynarodowego prawa handlowego oraz arbitrażu.
  • Foreign Direct Investment International Arbitration Moot – konkurs stanowi unikatową okazję do zapoznania się z najnowszymi trendami oraz aktualnymi problemami w arbitrażu inwestycyjnym.
  • Konkurs Arbitrażowy Lewiatan – pierwszy polski konkurs typu  moot court, zorganizowany przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan oraz Young Arbitration Practitioners in Poland (YAPP), adresowany do aplikantów adwokackich oraz radcowskich z całej Polski.

Lewiatan oraz Young Arbitration Practitioners in Poland (YAPP), adresowany do aplikantów adwokackich oraz radcowskich z całej Polski.

Partnerzy oraz senior associates Kancelarii uczestniczą także jako arbitrzy w przygotowawczych pre-mootach oraz konkursach organizowanych przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan oraz przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.
W ramach promocji arbitrażu wśród młodych adeptów prawa partner Kancelarii, mec. Kamil Zawicki prowadzi na Uniwersytecie Jagiellońskim warsztaty: Międzynarodowy Arbitraż Inwestycyjny. Współpracując ze Szkołą Prawa Polskiego i Europejskiego na Ukrainie, Kancelaria prowadzi także Kurs Arbitrażu Kubas Kos Gałkowski dla studentów Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki.