CSR

Professional Experience

Od kilku lat Kubas Kos Gałkowski wspiera młodych prawników. Inwestycje w ich rozwój zaowocowały stworzeniem autorskiego programu Professional Experience. Program ma na celu identyfikację młodych talentów, a następnie zaplanowanie ich indywidualnego rozwoju dopasowanego zarówno do ich predyspozycji, jak i preferencji.

Program Professional Experience opiera się na dwóch filarach:

  • Stypendium Kubas Kos Gałkowski
  • Staże dla studentów

 

W ramach Stypendium Kubas Kos Gałkowski Kancelaria wspólnie z Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UJ ogłasza konkurs dla najlepszych studentów prawa, a następnie wybiera najbardziej utalentowanych studentów, nagradzając nie tylko wyniki w nauce, ale także różnorodność zainteresowań i zaangażowanie społeczne. Szczegóły dotyczące projektu dostępne są tutaj.
W ramach programu Kubas Kos Gałkowski oferuje młodym talentom także możliwość odbycia płatnego stażu w Kancelarii pozwalającego na uzyskanie doświadczenia zawodowego oraz nabycie praktycznych umiejętności pod nadzorem Partnerów Kancelarii. Staże oferowane są także studentom zagranicznym, m.in. z Ukrainy, Niemiec oraz USA. W celu aplikowania na staż należy wypełnić formularz aplikacyjny znajdujący się tutaj.