CSR

Law for All

To projekt mający na celu zwiększanie dostępu do usług prawnych. Kubas Kos Gałkowski współpracuje z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych w ramach projektu Centrum Pro Bono, do którego zaproszone zostały największe polskie kancelarie prawne. Centrum Pro Bono jest platformą współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a kancelariami w zakresie bezpłatnej pomocy prawnej. Dzięki temu programowi każda organizacja non-profit a także nieformalna grupa może liczyć na bezpłatną poradę prawną.
Kubas Kos Gałkowski angażuje się również w sprawy prowadzone przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, wspierając działania na rzecz wzmacniania i ochrony praw człowieka w Polsce.

W ramach działalności pro bono Kancelaria występuje również z powództwem grupowym przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie w trybie ustawy z dnia 17 grudnia 2009 roku o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz. U. 2010, Nr 7, poz. 44) przez przedsiębiorców, którzy dokonywali czasowych wyrejestrowań z systemu ubezpieczeń na okresy zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przed dniem 20 września 2008 roku, a od których ZUS następnie domagał się lub domaga zapłaty składek za te okresy.