CSR

German Desk

Analizujemy.
Lorem Ipsum.
Dolor sit amet.

Wieloletnie doświadczenie w obsłudze Klientów niemieckojęzycznych skłoniło nas do wyodrębnienia w German Desk. Członkowie tego zespołu biegle władają językiem niemieckim, a także posiadają praktyczną znajomość realiów gospodarczych oraz niemieckiego, jak i austriackiego systemu prawnego.
German Desk świadczy kompleksową obsługę prawną Klientów z państw niemieckojęzycznych. Prowadzimy transgraniczne spory sądowe i arbitrażowe oraz negocjacje, obsługujemy międzynarodowe transakcje (w zakresie prawa polskiego, niemieckiego i umów międzynarodowych), doradzamy firmom współpracującym z inwestorami z państw niemieckojęzycznych. Rozumiemy sposób prowadzenia biznesu i kulturę prawną naszych Partnerów.
German Desk to zespół prawników z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze Klientów niemieckojęzycznych, pracami departamentu kieruje adw. Kamil Zawicki.