CSR

French Desk

Od pięciu lat Francja jest największym zagranicznym inwestorem w Polsce. Intensywność wymian handlowych pomiędzy tymi krajami zwiększa się z każdym rokiem. Kancelaria Kubas Kos Gałkowski jest dumna z możliwości zapewniania obsługi prawnej oraz pomocy w rozwijaniu stosunków handlowych podmiotów francuskich w Polsce.
French Desk stanowi zespół doświadczonych prawników w szeroko rozumianym prawie gospodarczym, mówiących biegle w języku francuskim i doskonale znających francuską kulturę pracy.  Zespół zapewnia wysokiej klasy obsługę prawną i doradztwo podmiotom już prowadzącym działalność gospodarczą, jak również  służy pomocą prawną przedsiębiorstwom rozpoczynającym działalność lub mającym zamiar rozpocząć działalność w Polsce.
Pracami departamentu kieruje adw. Wojciech Wandzel.