Partnerzy Kubas Kos Gałkowski uczestniczą w pracach nad reformą przepisów prawa w zakresie nadzoru właścicielskiego

Varia, Wyróżnienia

5 marca 2020

Dr Rafał Kos został powołany na członka Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego. Głównym zadaniem Komisji jest wypracowanie propozycji kompleksowej reformy przepisów prawa w zakresie funkcjonowania nadzoru właścicielskiego w spółkach handlowych.

Działania Komisji będą wspierane przez grono specjalistów, tworzących pięć zespołów eksperckich, m.in. Zespół ekspercki ds. zwiększenia efektywności rad nadzorczych, w którego skład powołany został dr Rafał Kos, oraz Zespół ekspercki do spraw prawa koncernowego, w którego prace zaangażowani zostali dr Rafał Kos oraz dr Mirosław Cejmer.