Nowi współliderzy praktyk arbitrażu i energetyki

Varia

19 lipca 2021

Miło nam poinformować, że współliderami działów arbitrażu i energetyki zostali odpowiednio – dr Maciej Durbas, of counsel Kubas Kos Gałkowski oraz mec. Patrycja Wysocka, senior associate Kubas Kos Gałkowski.

Dr Maciej Durbas związany jest z KKG od 2011 roku. Jest ekspertem z zakresu sądownictwa polubownego. Doradzał Klientom w krajowych i międzynarodowych postępowaniach sądowych oraz arbitrażowych o wartości przedmiotu sporu sięgającej nawet kilkuset milionów euro. Wielokrotnie uczestniczył w postępowaniach arbitrażowych jako pełnomocnik, arbiter, asystent arbitra oraz sekretarz zespołu orzekającego. Od 2019 roku corocznie rekomendowany w rankingu Who’s Who Legal Arbitration.

Mec. Patrycja Wysocka związana jest z KKG od 2006 roku. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw z sektora energetycznego – prowadzi negocjacje, przygotowuje i opiniuje umowy, jest pełnomocnikiem w postępowaniach sądowych, szkoli a także doradza i sporządza opinie prawne w zakresie prawa zamówień publicznych oraz innych kwestii związanych z prowadzeniem działalności przedsiębiorstw energetycznych. Uczestniczy w opracowywaniu strategii procesowych, także dla wielomilionowych sporów o charakterze precedensowym.

Serdecznie gratulujemy!