Mec. Grzegorz Pobożniak oraz Mec. Wojciech Wandzel powołani na przewodniczących podkomisji Commercial & Business Litigation Committee

Wyróżnienia

10 października 2017

Mec. Grzegorz Pobożniak, partner w Kubas Kos Gałkowski, został przewodniczącym Ethics Subcommittee, natomiast mec. Wojciech Wandzel, partner w Kubas Kos Gałkowski, został powołany na kolejną kadencję jako wiceprzewodniczący International Litigation Subcommittee. Obie podkomisje wchodzą w skład Commercial & Business Litigation Committee, działającej przy American Bar Association.

Komisja w swej pracy koncentruje się na problemach stających przed kancelariami zajmującymi się rozległym obszarem praktyki prawa handlowego, który obejmuje również zagadnienia z zakresu prawa materialnego, takie jak: upadłość, prawa wierzycieli, odpowiedzialność zawodowa, prawo tajemnicy handlowej oraz sprawy proceduralne, między innymi – e-discovery, przywileje, ADR (alternatywne metody rozwiązywania sporów) i spory międzynarodowe.

Więcej informacji na temat działalności Commercial & Business Litigation Committee dostępnych jest tutaj.