Mec. Patrycja Nowakowska z wykładem w Centrum Praw Kobiet

CSR

13 sierpnia 2021

13 sierpnia mec. Patrycja Nowakowska poprowadziła wykład w Centrum Praw Kobiet. Wystąpienie dotyczyło podstawowych zagadnień prawnych związanych z władzą rodzicielską i kontaktami z dzieckiem.

Fundacja Centrum Praw Kobiet to organizacja, której misją jest działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn w życiu publicznym oraz w rodzinie. Misją Fundacji jest przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym.