Mec. Magdalena Krawczyk doktorem nauk prawnych

Varia

26 lipca 2021

Mec. Magdalena Krawczyk, senior associate Kubas Kos Gałkowski, uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych. Obrona rozprawy doktorskiej Model ochrony prawnej procesów biznesowych w prawie własności intelektualnej została przeprowadzona w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pod kierownictwem dr. hab. Pawła Podreckiego, prof. INP PAN.

Zainteresowani mogą zapoznać się ze streszczeniem pracy doktorskiej pod linkiem.

Tym samym w ciągu ostatniego roku zespół Kancelarii zyskał już czwartego prawnika ze stopniem naukowym doktora nauk prawnych. Serdecznie gratulujemy!