Mec. Kamil Zawicki analizuje wyzwania związane z odpadami promieniotwórczymi w Polsce

14 czerwca 2024

Zgodnie z ustawą Prawo atomowe ścisłej regulacji podlega pokojowe wykorzystanie energii atomowej, w tym także postępowanie z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym. Chociaż w Polsce nie funkcjonuje jeszcze elektrownia jądrowa, to odpady promieniotwórcze powstają: pochodzą one chociażby z reaktora badawczego MARIA czy też z medycyny nuklearnej. Powstanie co najmniej jednej elektrowni jądrowej w kolejnej dekadzie rodzi w tym zakresie nowe wyzwania.

Mec. Kamil Zawicki, co-managing partner i lider Praktyki Energy & Natural Resources KKG, w najnowszym odcinku magazynu CIRE Cafe, dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat wyzwań związanych z odpadami promieniotwórczymi w Polsce w kolejnych latach.

Warto zastanowić się, jakie są aspekty prawne tego zagadnienia i czy wymagają one interwencji ustawodawcy, a także czy istnieje pilna potrzeba utworzenia nowych składowisk. A jeśli tak, to gdzie mogłyby być one zlokalizowane?

Zachęcamy do obejrzenia odcinka, aby dowiedzieć się więcej na temat tego istotnego tematu.