Mec. Grzegorz Pokrzywka z prelekcją o wpływie ogłoszenia upadłości na postępowania sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne i przed sądami polubownymi

6 czerwca 2024

W dniu 5 czerwca, odbyła się, organizowana przed Wydawnictwo MUST READ MEDIA, konferencja „Prawo upadłościowe w praktyce”, podczas której eksperci z branży omówili najnowsze orzecznictwo oraz aktualne interpretacje przepisów prawa upadłościowego.

Podczas wydarzenia mówiliśmy o bezskuteczności czynności prawnych dokonanych na przedpolu upadłości, upadłości kontrahenta, a także o odpowiedzialności karnej upadłego.

O wpływie ogłoszenia upadłości na postępowania sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne i przed sądami polubownymi mówił mec. Grzegorz Pokrzywka, senior counsel KKG.

Uczestnikom dziękujemy za obecność, a pozostałym prelegentom za inspirujące wystąpienia!