Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kochowi

Varia

13 grudnia 2017

W Księdze Pamiątkowej dedykowanej Profesorowi Andrzejowi Kochowi „Z badań nad prawem prywatnym” Wydawnictwa Naukowego UAM pod redakcją dra hab. Adama Olejniczaka, dra hab. Marcina Orlickiego oraz dra hab. Jakuba Pokrzywniaka wydany został artykuł dra hab. prof. UJ Andrzeja Kubasa, partnera Kubas Kos Gałkowski, „Utracone korzyści jako  element szkody przedsiębiorstwa”.

Księga jest uhonorowaniem wielu lat pracy prof. Andrzeja Kocha. W ubiegłym roku minęła 75 rocznica jego urodzin, a w 2017 roku mija 45 lat od nadania mu przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UAM stopnia doktora nauk prawnych.

Zachęcamy do lektury.