Konkurs Stypendialny dla Najlepszych Studentów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego rozstrzygnięty

CSR

9 stycznia 2017

Już po raz 11. Kancelaria Kubas Kos Gałkowski zorganizowała Konkurs Stypendialny dla Najlepszych Studentów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest on adresowany do wyróżniających się studentów prawa, którzy dzięki swojej pasji i determinacji osiągają kolejne sukcesy i realizują własne aspiracje i dążenia, nie zapominając o misji przyszłego zawodu i jego etycznych podstawach.
W tym roku wyróżnieni zostali studenci IV roku:

Lucyna Bujok – za bardzo dobre wyniki w nauce, sukcesy w ogólnopolskich konkursach branżowych oraz konkursach przedmiotowych na Uczelni oraz za pogłębione zainteresowania prawne.

Łukasz Duśko – za bardzo dobre wyniki w nauce, sukcesy w konkursach przedmiotowych, czynny udział w pracy kół naukowych oraz zaangażowanie w pracę dydaktyczną na rzecz koleżanek i kolegów.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!