Konkurs Stypendialny dla Najlepszych Studentów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego rozstrzygnięty

CSR

31 grudnia 2021

Już po raz 16. Kancelaria Kubas Kos Gałkowski wspólnie z Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UJ zorganizowała Konkurs Stypendialny dla Najlepszych Studentów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest on adresowany do wyróżniających się studentów prawa, którzy dzięki swojej pasji i determinacji osiągają kolejne sukcesy i realizują własne aspiracje i dążenia, nie zapominając o misji przyszłego zawodu i jego etycznych podstawach.

W tym roku wyróżnieni zostali studenci V roku:

Pani Paulina Jabłońska – za bardzo dobre wyniki w nauce, liczne publikacje recenzowanych artykułów z zakresu prawa konstytucyjnego oraz aktywną działalność w kołach i organizacjach naukowych UJ.

Pan Bartłomiej Krupowicz – za bardzo dobre wyniki w nauce potwierdzone wysoką średnią, osiągnięcia w ogólnopolskich konkursach historyczno-prawnych i prawnych oraz publikacje naukowe dotyczące prawa cywilnego.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!