Konkurs Stypendialny dla Najlepszych Studentów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego rozstrzygnięty

CSR

17 grudnia 2020

Już po raz 15. Kancelaria Kubas Kos Gałkowski wspólnie z Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UJ zorganizowała Konkurs Stypendialny dla Najlepszych Studentów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest on adresowany do wyróżniających się studentów prawa, którzy dzięki swojej pasji i determinacji osiągają kolejne sukcesy i realizują własne aspiracje i dążenia, nie zapominając o misji przyszłego zawodu i jego etycznych podstawach.

W tym roku wyróżnione zostały studentki V roku:

Marta Lewko – za bardzo dobre wyniki w nauce, różnorodność zainteresowań prawnych wyrażanych w publikacjach i wystąpieniach na konferencjach, bezinteresowną pomoc prawną w Studenckiej Poradni Prawnej;

Zuzanna Przyszlak – za bardzo dobre wyniki w nauce, dużą aktywność społeczną w organizacjach pomocowych, liczne publikacje na tematy dotyczące praw człowieka oraz czynny udział w działalności kół naukowych WPiA UJ.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!