Dr Rafał Kos uczestnikiem 75 sesji II Grupy Roboczej UNCITRAL Dispute Resolution/Arbitration and Conciliation

Konferencje

1 kwietnia 2022

W dniach 28 marca – 1 kwietnia 2022 w Wiedniu, odbyło się 75 spotkanie sesyjne II Grupy Roboczej UNCITRAL Dispute Resolution/Arbitration and Conciliation, podczas którego, już po raz trzeci, Polskę reprezentował m.in. dr Rafał Kos.

UNCITRAL to komisja ONZ do spraw międzynarodowego prawa handlowego. Opiera swoją pracę na działalności 6 tematycznych grup roboczych składających się z przedstawicieli państw członkowskich Komisji, jak i reprezentantów państw nie będących członkami Komisji oraz organizacji międzyrządowych i pozarządowych. Podczas dorocznych spotkań grup roboczych Polska reprezentowana jest przez wysoko wykwalifikowanych ekspertów międzynarodowego prawa handlowego, przedstawicieli świata nauki oraz praktyków prawa.