Dr Rafał Kos prelegentem podczas konferencji Pulsu Biznesu poświęconej reformie Kodeksu spółek handlowych

Konferencje

10 września 2021

10 września odbyła się konferencja online Kodeks spółek handlowych, zorganizowana przez Puls Biznesu. Spotkanie poświęcone było największej od 20 lat reformie Kodeksu spółek handlowych. Nowe regulacje są odpowiedzią na praktyczne problemy pojawiające się w obszarze zarządzania holdingiem, a także ustanawiają nieznane wcześniej instytucje zwiększające efektywność funkcjonowania rad nadzorczych dla ochrony wszystkich interesariuszy spółek kapitałowych.

W spotkaniu wziął udział między innymi dr Rafał Kos, członek Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego oraz zespołów eksperckich przy Ministrze Aktywów Państwowych: ds. zwiększenia efektywności rad nadzorczych oraz ds. prawa koncernowego, który w panelu dyskusyjnym odpowiedział na pytanie: Dla kogo są grupy spółek?