Dr Rafał Kos powołany w skład kapituły Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Varia, Wyróżnienia

20 listopada 2019

Dr Rafał Kos został powołany w skład kapituły III Edycji Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego.

Organizatorem Konkursu jest Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, a jego cel to stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie prawa sądowego oraz uczczenie pamięci Stanisława Bukowieckiego – patrona konkursu.