Dr Rafał Kos i dr Marek Topór przedstawili uwagi do projektu Regulaminu dodatkowego SA KIG

Konferencje, Varia

24 listopada 2020

24 listopada, podczas spotkania Zespołu ds. Arbitrażu Korporacyjnego powołanego przy Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, swoje uwagi do projektu Regulaminu dodatkowego SA KIG przedstawili dr Rafał Kos oraz dr Marek Topór, senior associate Kubas Kos Gałkowski.

Podczas spotkania podniesiono również problematykę nominacji arbitrów, a także dyskutowano nad kwestią legitymacji procesowej i regulacji tego zagadnienia w Regulaminie.