Dr Mirosław Cejmer wykładowcą w ramach internetowego doskonalenia zawodowego adwokatów IDeA

Konferencje, Varia

26 lutego 2018

26 lutego dr Mirosław Cejmer, of counsel Kubas Kos Gałkowski, w ramach internetowego doskonalenia zawodowego adwokatów IDeA wygłosił wykład poświęcony zagadnieniu kodeksowego mechanizmu ochrony udziałowców mniejszościowych na wypadek pokrzywdzenia wspólnymi działaniami zarządu i udziałowca większościowego.

Program IDeA to wspólne przedsięwzięcie Izb Adwokackich: Krakowskiej i Wrocławskiej, polegające na rejestracji w formie audiowizualnej spotkań z wybitnymi prawnikami, główne adwokatami, a następnie udostępnianiu wygłoszonych przez nich wykładów za pośrednictwem Internetu.

Nagranie dostępne jest na stronie iDeA.