Dr Maciej Durbas członkiem Rady Redakcyjnej Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration

Varia

8 września 2022

Dr Maciej Durbas, of counsel, co-leader Praktyki Arbitrażu KKG, został członkiem Rady Redakcyjnej (Editorial Board) Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration wydawanego przez nowojorskie wydawnictwo Juris.

Rocznik CYArb tworzony jest przez autorów z różnych krajów, członków Rady Redakcyjnej oraz Komitetu Naukowo-Doradczego złożonego z czołowych specjalistów wielu państw europejskich. Dotyczy on międzynarodowego i krajowego postępowania arbitrażowego oraz alternatywnych metod rozstrzygania sporów.

Zespół KKG zaangażowany jest w proces redakcyjny od 2014 roku, członkiem Komitetu Naukowo-Doradczego (Advisory Board) pozostaje wciąż prof. Andrzej Kubas.