Dr hab. prof. UJ Andrzej Kubas z wykładem „Umowy skuteczne wobec osób trzecich”

Varia

19 listopada 2022

19 listopada dr hab. prof. UJ Andrzej Kubas poprowadził zajęcia o tematyce „Umowy skuteczne wobec osób trzecich” na studiach podyplomowych „Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących sporządzania umów, ich interpretacji oraz oceny zawartych w nich postanowień. Mają one przygotować słuchaczy do stosowania przepisów prawa w praktyce.