Dr Barbara Jelonek-Jarco prelegentem podczas IX Kolokwium Jagiellońskiego

Konferencje

7 kwietnia 2017

W dniu 7 kwietnia odbyło się IX Kolokwium Jagiellońskie Ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi, zorganizowane przez Katedrę Prawa Cywilnego UJ.

Podczas konferencji z prelekcją Przesłanki/zakres prawa nabycia nieruchomości rolnej przez ARN wystąpiła dr Barbara Jelonek-Jarco, partner Kubas Kos Gałkowski.

Podczas wystąpień poruszono kwestie związane m.in. z: zakresem zastosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, nabywaniem nieruchomości rolnych przez cudzoziemców (ze szczególnym uwzględnieniem obywateli państw członkowskich UE), zniesieniem współwłasności oraz dzierżawą nieruchomości rolnej, zgodnością z konstytucją ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi, wykonaniem prawa nabycia przez ANR, prawem pierwokupu udziałów lub akcji spółki będącej właścicielem nieruchomości rolnej.

Kubas Kos Gałkowski już po raz dziewiąty była patronem konferencji.