Dr Barbara Jelonek-Jarco oraz dr Julita Zawadzka współautorkami książki „Tom VI B. Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe. Komentarz”

Varia

22 grudnia 2017

Dr Barbara Jelonek-Jarco oraz dr Julita Zawadzka, partnerzy Kubas Kos Gałkowski, są współautorkami książki Tom VI B. Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe. Komentarz z serii Komentarze Prawa Prywatnego, Wyd. C.H.Beck, Kraków 2017.

Informacja wydawcy:

Komentarze Prawa Prywatnego to seria pogłębionych, wszechstronnych, szczegółowych i kompleksowych komentarzy systemowych. Tom VI B zawiera komentarz do następujących aktów prawnych: ustawa o własności lokali (art. 1–41 WłLokU): ustanowienie odrębnej własności lokalu, prawa i obowiązki właścicieli lokali, zarząd nieruchomością wspólną; ustawa o ochronie praw lokatorów (art. 1–40 OchrLokU): prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów względem siebie, najem okazjonalny lokalu, mieszkaniowy zasób gminy, lokale socjalne, tymczasowe pomieszczenia; ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (art. 1–41 OchrNabU): realizacja inwestycji budowlanej przez dewelopera, mieszkaniowy rachunek powierniczy, obowiązki dewelopera przed zawarciem umowy deweloperskiej, umowa deweloperska, odstąpienie od umowy deweloperskiej.

Autorzy przedstawili całość problematyki związanej ze stosowaniem w praktyce poszczególnych przepisów Kodeksu oraz powstałe w związku z ich wykładnią wątpliwości. Powołano istotne z punktu widzenia praktyki orzecznictwo Sądu Najwyższego i innych sądów, a także wypowiedzi przedstawicieli doktryny – odnosząc się do najnowszych wydań poszczególnych komentarzy. Autorzy rozważają ponadto różne hipotetyczne przypadki zastosowania poszczególnych przepisów, które albo mogą zdarzyć się w praktyce, albo też praktyka może przynieść sytuacje do nich podobne, w których mogą znaleźć zastosowanie przedstawione w komentarzu argumenty.

 

Fragment książki dostępny jest do pobrania pod linkiem.