Artykuł Marcina Ćwiertni w Zeszytach Naukowych Sądownictwa Administracyjnego

Varia

8 czerwca 2020

W Zeszytach Naukowych Sądownictwa Administracyjnego nr 1(88)/2020 ukazał się artykuł Koncepcja nadużycia prawa Christiana Pestalozzy jako uniwersalna odpowiedź na badanie problemu nadużycia prawa autorstwa Marcina Ćwiertni, associate Kubas Kos Gałkowski.

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego to dwumiesięcznik wydawany przy współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jego celem jest upowszechnianie dorobku orzecznictwa sądów administracyjnych oraz związanej z nim problematyki naukowo-badawczej, prezentowanej w formie studiów, artykułów, analiz oraz glos, a także informowanie o działalności sądownictwa administracyjnego w Polsce, Europie i na świecie. Dystrybucję i prenumeratę czasopisma prowadzi Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

Zainteresowanych lekturą zapraszamy na portal LEX, gdzie dostępny jest cały artykuł.