Wyróżnienie w zestawieniu „Najlepsze Kancelarie 2023” w trzech dziedzinach prawa: Rozstrzyganie sporów handlowych (arbitraż, spór sądowy, mediacja), Energia i zasoby naturalne, Niewypłacalność i restrukturyzacja

Forbes