2 miejsce w kategorii procesy sądowe (cywilne, karne, gospodarcze, administracyjne) – rekomendowana kancelaria

Rzeczpospolita