Artykuł współautorstwa naszego współpracownika Tadeusza Zbiegienia otrzymał nagrodę LexisNexis IRI§24 Best Paper Award

21 lutego 2024

Z przyjemnością informujemy, że praca The Space of Possible e-Justice Processes [Przestrzeń możliwych procesów e-Justice], której współautorem jest nasz współpracownik Tadeusz Zbiegień wraz z prof. Grzegorzem J. Nalepą, dr Michałem Araszkiewiczem i dr Karoliną Manią, otrzymała prestiżową nagrodę LexisNexis IRI§24 Best Paper Award na Międzynarodowym Sympozjum Informatyki Prawniczej IRIS w 2024 roku!

Referat, zrealizowany w ramach finansowanego przez KE projektu E-Justice ODR Scheme, znalazł się wśród 10 najlepszych referatów i zgłębiał przełomowe koncepcje w procesach e-Justice podczas trzeciego dnia konferencji, która była finansowana z programu Unii Europejskiej „Sprawiedliwość” (2021-2027).

Międzynarodowe Sympozjum Informatyki Prawniczej IRIS odbyło się po raz 27. w 2024 r. i ugruntowało swoją pozycję kluczowej konferencji naukowej w Europie Środkowej w dziedzinie informatyki prawniczej. Konferencja koncentrowała się na wymianie informacji między wiodącymi międzynarodowymi specjalistami w dziedzinie informatyki prawniczej na temat dogmatycznych, technicznych, ekonomicznych, społecznych i filozoficznych zagadnień prawa w społeczeństwie wiedzy. Tematem przewodnim konferencji w 2024 r. były MODELE JĘZYKA PRAWNEGO.