Krzysztof Ściborowski

W Kubas Kos Gałkowski od

2012

Kontakt

krzysztof.sciborowski@kkg.pl

+48126194040

Języki

angielski

Doświadczenie

Adwokat. Specjalizuje się w prawie cywilnym procesowym i materialnym oraz prawie gospodarczym i handlowym – szczególnie w zakresie prawa zobowiązań i prawa umów oraz prawa spółek handlowych. Doradza i reprezentuje klientów w postępowaniach cywilnych, gospodarczych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych, a także upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Istotną częścią jego praktyki zawodowej jest przygotowywanie projektów i negocjowanie umów, doradztwo w przedmiocie minimalizacji ryzyka ponoszenia odpowiedzialności kontraktowej, a także sporządzanie opinii z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego i handlowego. Uczestniczy w projektach dotyczących transakcji przejęć spółek oraz ich audytu prawnego, a także projektach wdrażania w przedsiębiorstwach kompleksowej dokumentacji pracowniczej lub jej audytu. Prowadzi bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców i osób fizycznych. W swojej dotychczasowej praktyce doradzał i reprezentował klientów z branży budowlanej, deweloperskiej, handlowej i usługowej (w tym handlu i usług internetowych), produkcyjnej, przemysłowej, energetycznej (w tym energii odnawialnej), spożywczej, bankowej, ubezpieczeniowej, finansowej i inwestycyjnej, edukacyjnej oraz turystycznej. Uczestniczył w projektach zawierania umów inwestycyjnych, w tym tworzenia przedsięwzięć typu joint-venture, w emisjach obligacji oraz w sprawach dotyczących sporów transakcyjnych i post-transakcyjnych, sporów korporacyjnych i z zakresu rynku kapitałowego oraz sporów na tle czynów nieuczciwej konkurencji.

Członkostwo

  • ORA Kraków

Edukacja

2015

wpis na listę adwokatów

2011

studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego