O ograniczonej kognicji sądu wieczystoksięgowego i konsekwencjach jej…

O ograniczonej kognicji sądu wieczystoksięgowego i konsekwencjach jej przekroczenia — na przykładzie uchwały Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 2019 r. (III CZP 100/18) oraz wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 19 listopada 2019 r. (II CA 707/18) [On the limited cognition of the land and mortgage register court and the consequences of exceeding it – on the example of the Supreme Court resolution of 11 April 2019. (III CZP 100/18) and the judgment of the Regional Court in Wrocław of 19 November 2019. (II CA 707/18)]

1 October 2021