Zmiany w spółce

Varia

1 lutego 2015

Informujemy, że adwokat Henryk Gaertner przestał być partnerem w spółce Kubas Kos Gaertner Adwokaci sp. p. i rozpoczął wykonywanie zawodu adwokata w innej strukturze organizacyjnej. Wynika to z faktu poświęcenia się przez adwokata Henryka Gaertnera w większym stopniu działalności deweloperskiej i wykonywaniu zawodu adwokata bardziej skoncentrowanego na tej branży.

W związku z zaistniałą sytuacją Kancelaria „KKG Kubas Kos Gaertner – Adwokaci sp. p.” sp. k. zmieniła nazwę na „Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp. p.” sp. k.

Wszelkie dane rejestrowe oraz teleadresowe Kancelarii pozostają bez zmian. Zaistniałe przekształcenie nie ma żadnego wpływu na działalność operacyjną spółki, która będzie kontynuowana w dotychczasowy sposób.