Tomasz Sowa

W Kubas Kos Gałkowski od

2015

Kontakt

tomasz.sowa@kkg.pl

+48222068310

Języki

angielski

Doświadczenie

Adwokat. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w szczególności w aspekcie ochrony danych osobowych, a także w postępowaniach sądowych w zakresie sporów gospodarczych, w tym sporów korporacyjnych, bankowych i budowlanych. Prowadzi kompleksowe doradztwo prawne na rzecz podmiotów z branży marketingowej, które wykorzystują w bieżącej działalności technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT). Współpracuje przy tworzeniu dokumentacji prawnej aplikacji mobilnych.

Doradzał na rzecz jednego z wiodących banków w Polsce w zakresie produktów bankowych polegających na finansowaniu działalności gospodarczej, szczególnie w zakresie faktoringu i kredytów bankowych. Posiada bogate doświadczenie w zabezpieczeniu interesów wierzycieli przed krzywdzącymi czynnościami dłużników, w tym w szczególności dochodzeniu ich praw na etapie postępowania sądowego, egzekucyjnego i upadłościowego.

Członkostwo

  • Fundacja dla Biebrzy
  • ORA Warszawa

Edukacja

2019

wpis na listę adwokatów

2015
studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
2012
studia licencjackie: Stosunki międzynarodowe na Wydziale Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prywatnie

pasjonat podróży i aktywnego spędzania czasu, uprawia turystykę wysokogórską, gra w tenisa oraz nurkuje