Tomasz Sowa

W Kubas Kos Gałkowski od

2015

Kontakt

tomasz.sowa@kkg.pl

+48222068310

Języki

angielski

Doświadczenie

Adwokat. Ekspert z zakresu prawa nowych technologii. Specjalizuje się w zakresie ochrony prywatności, nowych technologii, a także rozwiązywania sporów. Wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie. Prowadzi kompleksowe doradztwo prawne na rzecz podmiotów, których trzon działalności stanowią technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), w tym w zakresie tworzenia i bezpieczeństwa baz danych. Współpracuje przy tworzeniu dokumentacji prawnej aplikacji mobilnych. Prywatnie pasjonat technologii blockchain.

Doradzał na rzecz jednego z wiodących banków w Polsce w zakresie produktów bankowych polegających na finansowaniu działalności gospodarczej, szczególnie w zakresie faktoringu i kredytów bankowych. Posiada bogate doświadczenie w zabezpieczeniu interesów wierzycieli przed krzywdzącymi czynnościami dłużników, w tym w szczególności dochodzeniu ich praw na etapie postępowania sądowego, egzekucyjnego i upadłościowego.

Członkostwo

  • Fundacja dla Biebrzy
  • ORA Warszawa

Edukacja

2022

studia podyplomowe na Uniwersytecie w Melbourne (Australia) w zakresie rozwiązywania sporów - Graduate Diploma in Dispute Resolution

2019

wpis na listę adwokatów

2015
studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
2012
studia licencjackie: Stosunki międzynarodowe na Wydziale Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prywatnie

pasjonat podróży i aktywnego spędzania czasu, uprawia turystykę wysokogórską, gra w tenisa oraz nurkuje