W Kubas Kos Gałkowski od

2006

Kontakt

patrycja.wysocka@kkg.pl

+48126194070

Języki

angielski

Doświadczenie

Adwokat. Co-leader praktyki energetyki w Kubas Kos Gałkowski. Zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorstw z sektora energetycznego – prowadzi negocjacje, przygotowuje i opiniuje umowy, jest pełnomocnikiem w postępowaniach sądowych, szkoli a także doradza i sporządza opinie prawne w zakresie prawa zamówień publicznych oraz innych kwestii związanych z prowadzeniem działalności przedsiębiorstw energetycznych.

Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, zarówno materialnym jak i procesowym. Reprezentuje Klientów zarówno przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, jak i w ramach postępowań administracyjnych oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą. Uczestniczy w opracowywaniu strategii procesowych, także dla wielomilionowych sporów o charakterze precedensowym.

W obrębie jej zainteresowań leżą w szczególności zagadnienia rynku kapitałowego, szkody giełdowej oraz prawo umów handlowych. Posiada bogate doświadczenie z zakresu bieżącej obsługi prawnej podmiotów z sektora bankowego. Brała udział w badaniach due diligence i pracach nad przekształceniami korporacyjnymi. Doradzała spółkom giełdowym, w szczególności w zakresie obowiązków informacyjnych.

Zajmuje się prowadzeniem sporów sądowych oraz postępowań administracyjnych.

Członkostwo

  • ORA Kraków

Edukacja

2014

wpis na listę adwokatów

2009

studia doktoranckie w Katedrze Prawa Cywilnego na Uniwersytecie Jagiellońskim

 

studia podyplomowe: Prawo Rynku Kapitałowego na Uniwersytecie Warszawskim

2008

studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prywatnie

lubi podróże, w wolnych chwilach chętnie sięga po literaturę związaną z designem i architekturą