Patrycja Wysocka

W Kubas Kos Gałkowski od

2006

Kontakt

patrycja.wysocka@kkg.pl

+48126194045

Języki

angielski

Doświadczenie

Adwokat. Co-leader Praktyki Energy & Natural Resources. Zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorstw z sektora energetycznego, w tym w obszarze odnawialnych źródeł energii – prowadzi negocjacje, przygotowuje i opiniuje umowy, jest pełnomocnikiem w postępowaniach sądowych, szkoli a także doradza i sporządza opinie prawne w zakresie prawa energetycznego, odnawialnych źródeł energii, prawa zamówień publicznych oraz innych kwestii związanych z prowadzeniem działalności przedsiębiorstw energetycznych.

Brała udział w badaniach due diligence spółek z sektora energetycznego, w tym w zakresie projektów farm wiatrowych. Uczestniczyła w przygotowaniu transakcji polegającej na przejęciu kontroli nad spółkami operującymi farmami wiatrowymi.

Współtworzyła strategię procesową oraz reprezentuje Klientów w licznych, wielowątkowych postępowaniach sądowych wytoczonych przeciwko spółkom jednej z największych grup z branży energetycznej, w sporze związanym z  długoterminowymi umowami ramowymi odnoszącymi się do sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz praw majątkowych (tzw. zielonych certyfikatów).

Reprezentuje Klientów zarówno przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, w ramach postępowań przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wspiera Klientów w sprawach regulacyjnych m.in. w zakresie koncesji, taryf, jak również w sprawach o wymierzenie kary pieniężnej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W obrębie jej zainteresowań leżą także zagadnienia rynku kapitałowego, szkody giełdowej oraz prawo umów handlowych. Doradzała spółkom giełdowym, w szczególności w zakresie obowiązków informacyjnych.

Członkostwo

  • ORA Kraków

Edukacja

2023
studia podyplomowe: Akademia Energetyki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
2014

wpis na listę adwokatów

2009

studia doktoranckie w Katedrze Prawa Cywilnego na Uniwersytecie Jagiellońskim

 

studia podyplomowe: Prawo Rynku Kapitałowego na Uniwersytecie Warszawskim

2008

studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prywatnie

lubi podróże, w wolnych chwilach chętnie sięga po literaturę związaną z designem i architekturą