W Kubas Kos Gałkowski od

2005

Kontakt

miroslaw.cejmer@kkg.pl

+48126194045

Języki

niemiecki, angielski

Doświadczenie

Adwokat. Nadzoruje w Kancelarii German Desk świadczący pomoc prawną dla inwestorów z niemieckojęzycznych obszarów gospodarczych. Absolwent studiów prawa porównawczego na Reńskim Uniwersytecie w Bonn (M.iur.comp.), prowadził badania nad niemieckim i wspólnotowym prawem spółek i koncernów w tamtejszym Instytucie Prawa Handlowego, pod kierunkiem prof. M. Luttera oraz prof. K. Schmidta.

Specjalizuje się w polskim i wspólnotowym prawie spółek oraz koncernów, a także prawnoporównawczej analizie problematyki korporacji kapitałowych i rynku kapitałowego w Europie i USA. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się na obszarach prawa cywilnego i gospodarczego. Był członkiem zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego zajmującego się opracowaniem przepisów kodeksu cywilnego o przedstawicielstwie. Członek Zespołu eksperckiego ds. prawa koncernowego przy Ministrze Aktywów Państwowych (2020).

Szkoli i doradza przedsiębiorcom z wielu sektorów, w tym energetycznego oraz bankowego.

Autor licznych artykułów oraz publikacji z zakresu prawa spółek w prasie krajowej i zagranicznej, a także serii Europejskie Prawo Spółek. Konsultant wielu projektów europejskich. Na zaproszenie m.in. Komisji Europejskiej, Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Francuskiej oraz europejskich organizacji gospodarczych był prelegentem na wielu międzynarodowych konferencjach i seminariach poświęconych prawu spółek, a szczególnie Europejskiej Spółce Prywatnej.

Członkostwo

  • ORA Kraków

Edukacja

2009

wpisany na listę adwokatów

2000

obrona pracy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1996 - 1999

stypendium Stifterverband für Deutsche Wissenschaft oraz Friedrich-Ebert-Stiftung, pobyt badawczy w Instytucie Prawa Handlowego i Gospodarczego Uniwersytetu w Bonn

1996

podyplomowe Studium Prawa Porównawczego, Wydział Nauk o Państwie i Prawie Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn (M.iur.comp)

1993

studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Prywatnie

ceni dobrą muzykę rockową, interesuje się historią starożytną