dr Mirosław Cejmer

W Kubas Kos Gałkowski od

2005

Kontakt

miroslaw.cejmer@kkg.pl

+48126194045

Języki

niemiecki, angielski

Doświadczenie

Doktor Mirosław Cejmer koncentrował swoje zainteresowania zawodowe na obszarach prawa cywilnego i gospodarczego. Był członkiem zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego zajmującego się opracowaniem przepisów kodeksu cywilnego o przedstawicielstwie, członkiem Zespołu eksperckiego ds. prawa koncernowego przy Ministrze Aktywów Państwowych (2020). Szkolił i doradzał przedsiębiorcom z wielu sektorów, w tym energetycznego oraz bankowego.

Był wybitnym specjalistą z zakresu prawa spółek. Posiadał bogate doświadczenie w polskim i wspólnotowym prawie spółek oraz koncernów, a także prawnoporównawczej analizie problematyki korporacji kapitałowych i rynku kapitałowego w Europie i USA. Był konsultantem wielu projektów europejskich. Na zaproszenie m.in. Komisji Europejskiej, Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Francuskiej oraz europejskich organizacji gospodarczych był prelegentem na licznych międzynarodowych konferencjach i seminariach poświęconych prawu spółek, a szczególnie Europejskiej Spółce Prywatnej.

Dr Mirosław Cejmer był autorem licznych artykułów i publikacji z zakresu prawa spółek w prasie krajowej i zagranicznej, a także serii Europejskie Prawo Spółek. Był również redaktorem i współautorem opracowania zbiorowego „Europejskie prawo spółek (t. I-IV)”.

Członkostwo

  • ORA Kraków

Edukacja

2009

wpisany na listę adwokatów

2000

obrona pracy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1996 - 1999

stypendium Stifterverband für Deutsche Wissenschaft oraz Friedrich-Ebert-Stiftung, pobyt badawczy w Instytucie Prawa Handlowego i Gospodarczego Uniwersytetu w Bonn

1996

podyplomowe Studium Prawa Porównawczego, Wydział Nauk o Państwie i Prawie Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn (M.iur.comp)

1993

studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Prywatnie

cenił dobrą muzykę rockową, interesował się historią starożytną