W Kubas Kos Gałkowski od

2013

Kontakt

marek.topor@kkg.pl

+48224810080

Języki

angielski

Doświadczenie

Adwokat. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie lotniczym, pozasądowych metodach rozwiązywania sporów (w szczególności arbitrażu handlowym i inwestycyjnym), jak również w prawie kontraktowym ze szczególnym uwzględnieniem umów o roboty budowlane opartych na wzorcach FIDIC. Zajmuje się sporami sądowymi i arbitrażem, sporami korporacyjnymi, jak również postępowaniami restrukturyzacyjnymi i upadłościowymi. Wpisany na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Aktywnie doradzał w jednej z najbardziej spektakularnych i udanych restrukturyzacji w Polsce. Brał udział w tworzeniu strategii procesowych w skomplikowanych sporach, także z czynnikami międzynarodowymi.

Prowadził badania naukowe w Durban, Sankt Petersburgu i Moskwie. Obronił rozprawę doktorską „Wielostopniowe klauzule arbitrażowe jako narzędzia rozwiązywania sporów” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Członkostwo

  • ORA Warszawa
  • AGH Alumni Association (Stowarzyszenie Wychowanków AGH)
  • YConstruction – Young International Construction Practitioners
  • YIAG – Young International Arbitration Group

Edukacja

2020

obrona pracy doktorskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim

 

University of Vienna's Winter Program: Austrian Arbitration Academy – Arbitration Rules in Practice

2018
pobyt badawczy na Uniwersytecie w Petersburgu, Rosja
2017

pobyt badawczy na Uniwersytecie UKZN w Durban, RPA

 

staż w Norton Rose Fulbright South Africa Inc., Durban, RPA

 

LUISS Summer School on European and Comparative Company Law: Capital Markets

 

aplikacja adwokacka w Krakowie

2016

ICC Arbitration and ADR Training Programme (ICC International Court of Arbitration i Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych UJ)

2013
studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
2012
stypendium na Uniwersytecie w Istambule
2011
Magister inżynier: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii na Akademii Górniczo-Hutniczej

Prywatnie

w wolnym czasie żegluje lub gra w golfa