Marek Malciak

W Kubas Kos Gałkowski od

2014

Kontakt

marek.malciak@kkg.pl

+48126194040

Języki

angielski

Doświadczenie

Adwokat. Specjalista z zakresu postępowań sądowych. Ekspert Praktyki Bankowości i Finansów. Współpracuje z zespołami zajmującymi się w przeważającej mierze postępowaniami sądowymi oraz arbitrażowymi z zakresu prawa bankowego, finansowego, cywilnego, gospodarczego i energetycznego. W ramach dotychczasowej praktyki uczestniczył w obsłudze klientów polskich i zagranicznych. Działa kompleksowo na całym etapie wystąpienia sporu: od negocjacji i polubownego rozwiązania sporu, oceny szans procesowych i przygotowania sporu (w tym postępowania zabezpieczające), samego sporu sądowego (arbitrażowego) i następnie postępowania egzekucyjnego.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów z sektora finansowego, w tym banków. Reprezentował banki komercyjne na etapie przedprocesowym (negocjacje, wezwania do zapłaty, zawezwania do prób ugodowych), na etapie postępowań zabezpieczających przed wszczęciem procesu, w procesach, zarówno po stronie powodowej, jak i pozwanej, a także na etapie postępowań egzekucyjnych.

Przygotowywał opinie prawne dla banków dotyczące przepisów europejskiego i polskiego prawa bankowego, jak również uczestniczył w rozmowach ugodowych z klientami banków, w tym przygotowywaniu ugód sądowych lub pozasądowych. Reprezentował również banki w postępowaniach karnych jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego (głównie w sprawach o oszustwa kredytowe).

Jest pełnomocnikiem kilkunastu akcjonariuszy jednej ze spółek giełdowych w precedensowej sprawie o zapłatę odszkodowań wynoszących łącznie kilka milionów złotych w związku z udostępnieniem w prospekcie emisyjnym oraz w informacjach bieżących i okresowych nieprawdziwych, nierzetelnych i niekompletnych informacji oraz przemilczenie istotnych informacji.

Współpracuje również z Praktyką Energy & Natural Resources. Specjalista z zakresu funkcjonowania rynku energii oraz finansowania energetycznych projektów infrastrukturalnych. Autor artykułów (m.in. w wydawnictwie Nowa Energia) oraz prelegent na konferencjach z zakresu prawa energetycznego (np. Kongresu Energetyki Przyszłości 2022). Zaangażowany w szereg wielowątkowych postępowań sądowych na zlecenie jednej z największych grup z branży energetycznej w sporze na tle długoterminowych umów ramowych, dotyczących  sprzedaży energii elektrycznej i tzw. zielonych certyfikatów. Współautor podcastu „KKG z energią”, w którym porusza tematy ważne i aktualne dla branży energetycznej.

Wyróżnienia i nagrody

  • I miejsce w eliminacjach środowiskowych Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów Adwokackich (2017)
  • III miejsce w eliminacjach izbowych Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów Adwokackich (2017)
  • I miejsce w kategorii najlepszy pozew w V edycji Konkursu Arbitrażowego Lewiatan (2016)

Członkostwo

  • ORA Kraków

Edukacja

2023

studia podyplomowe: Bankowość, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

2021

studia podyplomowe: Funkcjonowanie Rynku Energii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

2018

wpis na listę adwokatów

2016

ICC Arbitration and ADR Training Programme (ICC International Court of Arbitration i Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych UJ)

2014

studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (dyplom z wyróżnieniem)

Prywatnie

fan piłki nożnej, w szczególności ligi angielskiej, lubi wycieczki górskie