W Kubas Kos Gałkowski od

2014

Kontakt

marek.malciak@kkg.pl

+48126194018

Języki

angielski

Doświadczenie

Adwokat. Specjalista z zakresu funkcjonowania rynku energii. W kręgu jego zainteresowań pozostaje również arbitraż, prawo spółek handlowych i prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji. Współpracuje z zespołami zajmującymi się w przeważającej mierze postępowaniami sądowymi oraz arbitrażowymi z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, energetycznego i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu due dilligence nieruchomości. Brał udział w postępowaniach sądowych dotyczących roszczeń o zapłatę za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości. Doradzał w sprawach sporów korporacyjnych o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał organów spółek kapitałowych. W ramach dotychczasowej praktyki uczestniczył w obsłudze klientów polskich i zagranicznych, zarówno na etapie negocjacji, jak również na etapie sporu sądowego (arbitrażowego) i następnie postępowania egzekucyjnego. Praktyczne doświadczenie zdobywał również w trakcie wielomiesięcznej pracy w kancelarii notarialnej.

Wyróżnienia i nagrody

  • I miejsce w eliminacjach środowiskowych Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów Adwokackich (2017)
  • III miejsce w eliminacjach izbowych Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów Adwokackich (2017)
  • I miejsce w kategorii najlepszy pozew w V edycji Konkursu Arbitrażowego Lewiatan (2016)

Członkostwo

  • ORA Kraków

Edukacja

2021

studia podyplomowe Funkcjonowanie Rynku Energii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

2018

wpis na listę adwokatów

2016

ICC Arbitration and ADR Training Programme (ICC International Court of Arbitration i Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych UJ)

2014

studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (dyplom z wyróżnieniem)

Prywatnie

fan piłki nożnej, w szczególności ligi angielskiej, lubi wycieczki górskie