W Kubas Kos Gałkowski od

2017

Kontakt

malgorzata.zukrowska@kkg.pl

+48123760011

Języki

angielski, niemiecki

Doświadczenie

Aplikant adwokacki. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym. Uczestniczy w pracach zespołu zajmującego się postępowaniami sądowymi z zakresu prawa cywilnego, w tym postępowaniami grupowymi, oraz z zakresu prawa gospodarczego i prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. W dotychczasowej praktyce brała udział w przygotowywaniu pism procesowych w skomplikowanych sporach cywilnych. Rozwija również zainteresowania związane z prawem spółek oraz alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów. Współpracuje z zespołem redakcyjnym portalu dotyczącego postępowań grupowych w Polsce i na świecie: www.ClassAction.pl. Przygotowuje rozprawę doktorską w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego UJ.

Wyróżnienia i nagrody

  • Wyróżnienie w XX edycji konkursu „Przeglądu Prawa Handlowego” na najlepsze prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego obronione w roku akademickim 2016/2017

Członkostwo

  • ORA Kraków

Edukacja

od 2018
aplikacja adwokacka w Krakowie
od 2017
studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
2017

ICC Arbitration and ADR Training Programme (ICC International Court of Arbitration i Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych UJ)

 

studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (dyplom z wyróżnieniem)

 

członek drużyny Uniwersytetu Jagiellońskiego w konkursie z międzynarodowego arbitrażu handlowego Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

2016

The International Business and Trade Law Program The Catholic University of America, Washington D.C., Columbus School of Law oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Szkoła Prawa Niemieckiego – Schule des Deutschen Rechts, Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg oraz Johannes Gutenberg-Universitaet Mainz, Uniwersytet Jagielloński

Prywatnie

interesuje się historią sztuki, chętnie podróżuje