Magdalena Krzemińska

W Kubas Kos Gałkowski od

2012

Kontakt

magdalena.krzeminska@kkg.pl

+48222068311

Języki

angielski

Doświadczenie

Adwokat. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym. Współpracuje z zespołem postępowań sądowych i arbitrażowych oraz zespołem nieruchomości. W swojej praktyce skupia się na sprawach z zakresu prawa nieruchomości, w szczególności dotyczących audytów (due diligence), obrotu, uregulowania stanu prawnego nieruchomości oraz zwrotu wywłaszczonego mienia, a także związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym.

Uczestniczy w świadczeniu kompleksowej pomocy prawnej podmiotom gospodarczym (także zagranicznym) w skomplikowanych postępowaniach sądowych dotyczących dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Posiada doświadczenie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji, w tym w postępowaniach sądowych z pogranicza prawa cywilnego i prawa konkurencji, w szczególności w skomplikowanych sporach dotyczących dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z naruszenia publicznego prawa konkurencji (tzw. private enforcement). Jest również m.in. członkiem zespołu zajmującego się reprezentacją jednego z czołowych operatorów telefonii komórkowej w Polsce w sporze dotyczącym naprawienia szkody wyrządzonej czynem nieuczciwej konkurencji, w którym wartość przedmiotu sporu wynosi kilkaset milionów złotych. Posiada także doświadczenie w zakresie arbitrażu międzynarodowego dotyczącego wielomilionowych sporów inwestycyjnych BIT z zakresu ochrony inwestycji z sektora nieruchomości.

Jej doświadczenie obejmuje również przygotowywanie kompleksowych opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego i gospodarczego (w tym w zakresie roszczeń związanych z realizacją umów o roboty budowlane, m.in. w związku z wadliwie wykonanymi robotami i naruszeniem harmonogramu robót, odmową zapłaty za roboty dodatkowe i karami umownymi), a także przygotowanie i negocjowanie umów. Brała udział m.in. w przygotowaniu transakcji zbycia salonów znanej sieci franczyzowej w galeriach handlowych w południowej Polsce.

Członkostwo

  • ORA Warszawa

Edukacja

2017
wpis na listę adwokatów
2015

studia podyplomowe Prawo Konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych PAN

2013

studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

2012

stypendium na Uniwersytecie Islandzkim (Haskoli Islands, Reykjavik)

2011

Szkoła Prawa Amerykańskiego: The Catholic University of America, Columbus School of Law oraz Uniwersytet Jagielloński

Prywatnie

interesuje się filmem oraz polskim plakatem filmowym