dr Magdalena Krawczyk

W Kubas Kos Gałkowski od

2015

Kontakt

magdalena.krawczyk@kkg.pl

+48126194025

Języki

angielski, niemiecki

Doświadczenie

Adwokat. Ekspert Praktyki Energy & Natural Resources. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym oraz prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem sektora energetycznego. Interesuje się również prawną ochroną procesów biznesowych. Posiada bogate doświadczenie we współtworzeniu skutecznych strategii procesowych w skomplikowanych sporach z zakresu prawa cywilnego oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Swoją praktykę koncentruje ponadto na kompleksowym doradztwie prawnym dla podmiotów z branży energetycznej. Doradza w zakresie zarządzania ryzykiem i zgodnością (GRC). Realizuje projekty w zakresie koordynacji procesów inwestycyjnych oraz spraw korporacyjnych i handlowych. Interesuje się prawnymi uregulowaniami transferu technologii oraz ochroną tajemnic handlowych. Absolwentka studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie obroniła pracę doktorską dotyczącą prawnej ochrony procesów biznesowych. Autorka publikacji naukowych i artykułów w prasie specjalistycznej. Prelegent międzynarodowych konferencji naukowych i branżowych.

Wyróżnienia i nagrody

  • Laureatka konkursu na najlepszy esej o tematyce cywilnej organizowanego pod patronatem Naczelnej Rady Adwokackiej (2016)
  • Laureatka Konkursu Arbitrażowego Lewiatan w kategorii najlepsze pismo procesowe (2016)
  • Laureatka konkursu dla młodych naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego (2015)
  • Laureatka konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu własności intelektualnej ogłoszonego przez Urząd Patentowy RP (2013)

Członkostwo

  • ORA Kraków

Edukacja

2021
obrona pracy doktorskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim
2018
studia doktoranckie: Nauki prawne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
2017
wpis na listę adwokatów
2013
studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
2012
The International Business and Trade Law Program The Catholic University of America, Washington D.C., Columbus School of Law oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prywatnie

miłośniczka kultury Włoch