Maciej Truszkiewicz

W Kubas Kos Gałkowski od

2016

Kontakt

maciej.truszkiewicz@kkg.pl

+48126194010

Języki

angielski

Doświadczenie

Adwokat. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym oraz w prawie spółek. Jest członkiem zespołu zaangażowanego między innymi w sprawy procesowe jednego z czołowych banków w Polsce. Zajmuje się obsługą klientów polskich i zagranicznych, zarówno na etapie negocjacji, jak i na etapach postępowania rozpoznawczego i egzekucyjnego. W swej dotychczasowej praktyce brał udział między innymi w tworzeniu strategii procesowych w złożonych postępowaniach cywilnych, obejmujących także postępowania arbitrażowe oraz w opracowywaniu opinii prawnych, również w języku angielskim. Uczestniczył między innymi w tworzeniu projektów umów, sporządzaniu dokumentów korporacyjnych oraz w opracowywaniu analiz struktury właścicielskiej spółek, czy analiz wzajemnych rozliczeń między spółkami z perspektywy przepisów prawa antymonopolowego. Zajmował się również sporami obejmującymi roszczenia wynikające z transakcji instrumentów finansowych. Ponadto w kręgu jego zainteresowań znajduje się arbitraż. Jest współautorem artykułów publikowanych przez American Bar Association.

Członkostwo

  • ORA Kraków

Edukacja

2020

wpis na listę adwokatów

2016

studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2015

Szkoła Prawa Amerykańskiego organizowana przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Catholic University of America w Waszyngtonie

 

członek drużyny Uniwersytetu Jagiellońskiego w konkursie z międzynarodowego arbitrażu handlowego Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

Prywatnie

fan piłki nożnej, miłośnik kina i podróżowania