W Kubas Kos Gałkowski od

2011

Kontakt

maciej.durbas@kkg.pl

+48126194089

Języki

angielski

Doświadczenie

Adwokat, LL.M. Współpracuje z zespołem zajmującym się skomplikowanymi postępowaniami spornymi także transgranicznymi, zarówno w sprawach cywilnych, gospodarczych, jak i postępowaniach dotyczących nieruchomości. Bierze udział w działaniach zarówno na etapie przed procesowym, w trakcie trwania postępowania, jak i w postępowaniu egzekucyjnym. W swej praktyce przygotowywał liczne opinie prawne z zakresu prawa materialnego, prawa ubezpieczeń i prawa procesowego, również dla Klientów zagranicznych. Posiada bogate doświadczenie związane z sądownictwem polubownym. Był członkiem zespołów reprezentujących Klientów w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych o wartości przedmiotu sporu od kilku do kilkuset milionów euro. Ponadto, występował w licznych sporach jako asystent arbitra. Był również sekretarzem trybunału w arbitrażu ad hoc na podstawie Regulaminu UNCITRAL oraz występował jako arbiter (w tym przewodniczący) przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Sądem Arbitrażowym Lewiatan.

Doradza Klientom również w zakresie prawa nieruchomości, zarówno w postępowaniach sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem sporów reprywatyzacyjnych), jak i transakcjach. Przygotowuje raporty z audytów (due dilligence) nieruchomości i analizy w zakresie procesów inwestycyjnych oraz tytułu prawnego do nieruchomości.

Przygotowuje pracę doktorską dotyczącą sądownictwa polubownego w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego  w Krakowie. Od wielu lat trenuje studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w konkursie z arbitrażu międzynarodowego Willem C. Vis Moot.

Wyróżnienia i nagrody

  • Rekomendacja w rankingu Who’s Who Legal Arbitration 2020 w kategorii Future Leaders
  • Rekomendacja w rankingu Who’s Who Legal Arbitration 2019 w kategorii Future Leaders
  • Wyróżnienie w rankingu Gazety Prawnej - Rising Stars 2015

Członkostwo

  • Caspian Arbitration Society
  • Young Austrian Arbitration Practitioners (YAAP)
  • Young Arbitration Practitioners in Poland (YAPP)
  • ORA Kraków

Edukacja

2015

wpis na listę adwokatów

 

European and Asian Legal Studies LL.M., University of Vienna, University of Hong Kong

2011

studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

2010

trener drużyny Uniwersytetu Jagiellońskiego w konkursie z międzynarodowego arbitrażu handlowego Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, laureat wyróżnień za pisma procesowe

 

Szkoła Prawa Kontynentalnego: Fundacja Prawa Kontynentalnego, Paryż, Sorbona

2009

członek drużyny Uniwersytetu Jagiellońskiego w konkursie z międzynarodowego arbitrażu handlowego Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, laureat indywidualnego wyróżnienia oratorskiego

 

stypendysta Rządu Republiki Francuskiej – stypendium na Université d’Orléans

 

Szkoła Prawa Francuskiego: Université d’Orléans oraz Uniwersytet Jagielloński

Prywatnie

miłośnik historii Krakowa, fan piłki nożnej, uprawia bieganie, wycieczki górskie, narciarstwo zjazdowe i skitouring