Katarzyna Kostępska

W Kubas Kos Gałkowski od

2010

Kontakt

katarzyna.kostepska@kkg.pl

+48126194087

Języki

angielski, francuski

Doświadczenie

Adwokat. Doradca restrukturyzacyjny (licencja nr 2027). Co-lider Praktyki Restructuring & Insolvency. Ekspert z zakresu postępowań sądowych. Twórca długofalowych strategii procesowych w skomplikowanych i wielowątkowych sporach z wykorzystaniem mechanizmów procesowych, upadłościowo-restrukturyzacyjnych, korporacyjnych oraz działań pozaprocesowych, w tym negocjacji ugodowych. Prowadzi kompleksową obsługę zaistniałych sporów pomiędzy przedsiębiorcami wraz z doradztwem w sferze bieżącej działalności w kontekście prowadzonych postępowań. Koncentrując się na celu wyznaczonym przez Klienta uwzględnia zabezpieczenie jego interesów na początkowym etapie sporu, jak i możliwość skutecznej egzekucji jego wierzytelności w przyszłości.

Prowadzi projekty z zakresu prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego z wykorzystaniem wieloletniego doświadczenia zdobytego w prowadzeniu postępowań sądowych w obszarze prawa cywilnego i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem sporów na tle prawa zobowiązań, prawa nieruchomości, prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz sporów korporacyjnych. Reprezentuje zarówno dłużników, jak i wierzycieli uwzględniając specyfikę sytuacji prawnej oraz finansowej uczestników postępowania.

Posiada szerokie doświadczenie w opracowywaniu polubownych rozwiązań prowadzonych sporów (zespołów sporów) zarówno na etapie koncepcyjnym, negocjacyjnym, jak i przy tworzeniu oraz wykonywaniu wielopoziomowych i wielopodmiotowych porozumień ugodowych i układowych. Uczestniczy w negocjacjach i mediacjach gospodarczych.

Jest autorem wielu opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego i handlowego, a także upadłościowego i restrukturyzacyjnego zarówno w tematyce prawa materialnego, jak i procesowego, ze szczególnym uwzględnieniem oceny sytuacji prawnej w kontekście postępowania procesowego oraz szans i ryzyk w takim postępowaniu. Sporządza i konsultuje projekty umów z wykorzystaniem wieloletniego doświadczenia procesowego na gruncie sporów kontraktowych.

Prowadzi również postępowania i projekty dotyczące inwestycji budowlanych oraz postępowania administracyjne związane z procesami budowlanymi i gospodarowaniem nieruchomościami. W swej praktyce opracowuje liczne opinie prawne oraz kontrakty na potrzeby skomplikowanych zamierzeń inwestycyjnych, a także doradza w zakresie przygotowywania transakcji oraz dostosowania standardowych umów do regulacji poszczególnych dziedzin prawa.

Mentorka w Programie mentoringowym organizowanym przez Women in Law Foundation oraz Mentiway.

Członkostwo

  • ORA Kraków
  • Sekcja Praktyków Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego przy KIA Okręgowej Rady Adwokackiej
  • Sekcja Praktyków Sporów w Sprawach Cywilnych i Handlowych przy KIA
  • INSOL Europe - The European Association of Restructuring and Insolvency Professionals

Edukacja

2024
licencja doradcy restrukturyzacyjnego (nr 2027)
2023
studia podyplomowe: Prawo Restrukturyzacyjne i Upadłościowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
2014
wpis na listę adwokatów
2010
studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prywatnie

lubi podróże, muzykę i dobre kino