W Kubas Kos Gałkowski od

2010

Kontakt

katarzyna.kostepska@kkg.pl

+48126194012

Języki

angielski, francuski

Doświadczenie

Adwokat. Specjalista z zakresu prowadzenia postępowań sądowych w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem sporów na tle prawa zobowiązań, prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawa nieruchomości oraz sporów pomiędzy wspólnikami. Posiada doświadczenie w postępowaniach z zakresu ochrony dóbr osobistych, zabezpieczających oraz egzekucyjnych. Twórca długofalowych strategii procesowych w skomplikowanych i wielowątkowych sporach. W swej praktyce przygotowywała liczne opinie prawne oraz umowy, a także doradzała w zakresie przygotowywania transakcji oraz dostosowania standardowych umów do regulacji poszczególnych dziedzin prawa. Obsługiwała Klientów krajowych i zagranicznych z branży budowlanej, hotelarskiej, telekomunikacyjnej, ubezpieczeniowej, bankowej, służby zdrowia, podmiotów kościelnych, a także podmiotów zajmujących się fundraisingiem. W ramach swojej praktyki prowadziła liczne postępowania administracyjne, sądowo administracyjne i arbitrażowe. Zajmuje się projektami z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego oraz procesami restrukturyzacyjnymi, w tym w zakresie tzw. przygotowanej likwidacji (pre-pack). Wspomaga Klientów w negocjacjach zarówno na etapie poprzedzającym rozpoczęcie sporu sądowego, jak i w jego trakcie.

Członkostwo

  • ORA Kraków

Edukacja

2014
wpis na listę adwokatów
2010
studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prywatnie

lubi podróże, muzykę i dobre kino