dr Julita Zawadzka

W Kubas Kos Gałkowski od

2008

Kontakt

julita.zawadzka@kkg.pl

+48126194050

Języki

angielski, niemiecki

Doświadczenie

Adwokat. Specjalista z zakresu prowadzenia postępowań sądowych w zakresie prawa cywilnego, a także szeroko pojętego prawa gospodarczego, w których reprezentowała spółki m.in. z branży budowlanej, energetycznej, finansowej oraz handlowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu taktyk procesowych w cywilnych postępowaniach sądowych.

Reprezentuje też Klientów w sprawach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, a także z zakresu regulacji stanu prawnego nieruchomości i roszczeń reprywatyzacyjnych, w tym w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Brała udział w projektach z zakresu obrotu nieruchomościami, prowadzonych dla jednego z największych właścicieli nieruchomości w Polsce. Wspiera także klientów z państw niemieckojęzycznych oraz współpracuje z działem nieruchomości.

Łączy działalność zawodową z naukową i dydaktyczną. Jest adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorką artykułów naukowych, publikacji dydaktycznych i monografii, poświęconych zagadnieniom prawa cywilnego, prawa mieszkaniowego, procedury cywilnej i arbitrażu oraz recenzentem punktowanych czasopism naukowych.

Członkostwo

  • Europäischer Anwaltsvereinigung DACH
  • ORA Kraków

Edukacja

2015
Stypendium IRZ-Stiftung (Bonn, Frankfurt am Main)
2014
studia podyplomowe: Prawo Karne Skarbowe i Gospodarcze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
2012

wpis na listę adwokatów

2011

obrona pracy doktorskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim

2008
studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
2007

Szkoła Prawa Austriackiego, Universitaet Wien, Uniwersytet Jagielloński

2006

Szkoła Prawa Niemieckiego Johannes - Gutenberg - Universitaet Mainz oraz Ruprecht - Karls - Universitaet Heidelberg, Uniwersytet Jagielloński

Prywatnie

interesuje się archeologią, historią sztuki i piłką nożną